Välkomna till Valborgsmässofirande!

Brasan tänds kl 20:00 vid Haraker bygdegård.

Här serveras korv med bröd samt körsång av Harakerskören.
Kaffe serveras inne i bygdegården.