Bygdegården ett aktivitetshus för alla!

0-100år

Medlemsträffen äger rum onsdagen den 19/4 kl. 19:00 i bygdegården.

Under kvällen kommer vi berätta vad som har hänt under de 2 år som vi har haft bygdegården, samt kommande planer. Vi vill även ta tillfället i akt att lyssna på vad ni ska hända i Bygdegården framöver. Vi bjuder även på fika.

Varm välkomna medlemmar och blivande medlemmar!