Välkomna på förra årets succé

Kul-Tur i Haraker

Söndag den 4 september kl. 11 – 16

i Harakers Bygdegård

Välkomna!