Bygdegården

Bygdegården är en samlingsplats för alla människor i en vacker lantlig miljö, den kan användas i båda glädje och sorg.  Allt ifrån fest, dop, bröllop och begravning.

Här möts vi i föreningsliv och kurser och möjlighet till uteaktiviteter i vårt utegym samt på vår kommande boulebana finns.

Historia

Harakers Bygdegård blev formellt bygdegård 1 januari 2015 då bygdegårdsföreningen övertog äganderätten till tidigare Harakers Prästgård från Svenska Kyrkan.

Bygdegården hade då under en lång tid både använts för samma ändamål som nu dvs för kyrkliga aktiviteter, för hembygdsföreningen och för privata arrangemang.

Själva gården är antagligen uppförd år 1740 och består förutom mangårdsbyggnaden av två mindre flyglar. Den vänstra inrymmer bagarstugan som används flitigt än idag och ett museum (bl.a. skolmuseum). Den högra inrymmer gammal lanthandel, snickarbod, mangelbod och skomakeri.