Harakers Bygdegård, 726 91 Skultuna

Från Skultuna, Västerås Kommun, färdas till Harakers k:a, mitt emot infarten till kyrkans parkering sväng in på motsatt väg och kör ca 200m över ett fält mot lövträdsdunge, i den ligger bygdegården.